Vi rådgir når eiendommer utvikles: Når konsept og program skal fastlegges, og når prosjektet skal loses gjennom planbehandlingen i kommunen. Prosjektet skal organiseres og finansieres, strukturer og strategier besluttes, for så å gjennomføres.

Vi gir støtte til veivalgene som er vesentlige for verdiskapingen i prosjektene gjennom alle faser til snoren kan klippes. Og gjerne senere også, om verdier skal realiseres eller videreutvikles. Vi bistår ved eierskifte.

Beslutningene må tas på riktig grunnlag og til rett tid for å redusere risiko, og øke sjansen for at prosjektet realiseres på en måte som gir verdiskaping.

Vi setter oss på oppdragsgivers side av bordet, og har ingen annen interesse enn å bistå oppdragsgiver på best mulig måte. Vi har ingen bindinger som står i veien for å treffe de beste valgene for prosjektets strategi. Det er gjerne slik at det er viktigere å stille de riktige spørsmålene enn å kunne svarene.

Vi har kunnskap og integritet som våre oppdragsgivere nyter godt av, også når det gjelder valg av rådgivere/leverandører, entreprenør eller samarbeidspartnere. Vår erfaring er at kompetanse, nettverk og et godt verdigrunnlag skaper merverdier.

Vi er medlem av Norsk Eiendom og Oslo Metropolitan Arena, og har signert Bygg21 sine retningslinjer for beste praksis.

Last ned logo med slogan - sort Last ned logo uten slogan - sort
Last ned logo med slogan - hvit Last ned logo uten slogan - hvit
til toppen