• Eiendomsutvikling

  • Strategi for utvikling og gjennomføring
  • Konseptvalg og program
  • Offentlige arealplaner og reguleringsprosesser
  • Samferdsel og annen offentlig infrastruktur
  • Kulturminne- og bevaringsstrategi
  • Samfunnskontakt, samarbeid og medvirkning
  • Utbyggingsavtaler
  • Leie- og forvaltningsavtaler
 • Gjennomføring

  • Strategi for utbygging og infrastruktur
  • Anbudsforespørsler, tilbudsevaluering og entreprisekontrakter
  • Fremdrifts-, kvalitets- og beslutningskontroll
  • Endringshåndtering
  • Sluttfaseplanlegging og overtakelse
 • Beslutningsstøtte

  • Investeringsstrategi
  • Prosjektanalyse
  • Risikostyring
  • Forvaltningsstrategi
  • Prosjektsøk og transaksjonsstøtte
  • Investorsøk
  • Partnersøk og håndtering av samarbeidsprosjekter
 • Investeringsbistand

  • Investeringsanalyser og kalkyler
  • Due diligence-prosesser
  • Verdivurdering av eiendom og eiendomsselskaper
  • Selskapsorganisering og kapitalstruktur
  • Seksjoneringsstrategi
  • Regnskap, skatt og avgift
  • Finansiering og likviditet
til toppen