Sverre Landmark
 • Jan Petter Storetvedt
 • Christian Joys
 • Trond Brandeggen
 • Sverre Landmark
Partner

Jan Petter Storetvedt

Erfaren administrerende direktør og styreleder med lang historie i den kommersielle eiendomsbransjen. Prosess- og resultatorientert som trigges av krevende forhandlinger og kompleks gjennomføring. Utdannelse fra Høgskolen i Molde.

Prosjektstøtte og -gjennomføring, prosessovervåking og transaksjoner.


Regulerings- og byggeprosjekter trenger prosjektgrupper med sterk tverrfaglig sammensetning og god samhandling i åpenhet. Respekt for hverandres fag og omforente arbeids- og fremdriftsplaner er avgjørende for å kunne gjennomføre et prosjekt innenfor avtalte økonomiske rammer.

Erfaring
 • Probiz AS - Partner (2008 -
 • Angvik Eiendomsinvestor AS - Administrerende direktør (2005 - 2008)
 • Aker RGI AS - Investeringsdirektør (1997 - 2005)
 • Avantor ASA - Administrerende direktør (1994 - 1997)
 • Gjelsten og Røkke Eiendom AS - Administrerende direktør (1992 - 1994)
Verv
 • MIFO AS - Styreleder (2017-)
 • IT-Partner Møre AS - Styreleder (2013-)
 • Nordisk Areal - Styreleder (2010 -2015)
 • Fornebu Utvikling - Styreleder/styremedlem (2006 - 2011)
 • Norgani Hotels - Styreleder (2005 - 2008)
 • Norgani Hotels - Styreleder (2005 - 2008)
 • Legend Properties Inc. - Styreleder (1998 - 2004)
 • Avantor ASA - Styreleder (1997 - 2003)
Partner

Christian Joys

Lang styre- og ledererfaring fra offentlig forvaltning samt fra offentlige så vel som privateide selskaper: Byutvikling, infrastruktur, eiendomsutvikling og -forvaltning. Myndighetskontakt og organisasjons-/prosesskunnskap. Sivilingeniør (bygg) fra NTNU.

Tidligfase utvikling og regulering, strategisk rådgivning, ledelse, myndighetskontakt og gjennomføringsmodeller.

- En reguleringsplan er robust når den lar seg gjennomføre rasjonelt under endrede politiske og miljømessige forhold og uten større økonomisk belastning enn forventet.

Erfaring
 • Probiz: Partner 2013 -
 • Avantor AS: Administrerende direktør 1997-2012
 • Oslo kommune: Utbyggingsdirektør
 • Drammen kommune - Rådmannssekretær (1977-1979)
 • Transportøkonomisk institutt: Forsker (1970-1977)
Verv
 • Løvenskiold - Vækerø AS: Styremedlem (2007 -)
 • Bertel O. Steen Eiendom AS: Styremedlem (2015 -)
 • Asplan Viak AS: Styreleder (2006-2018)
 • Grønn Byggalianse: Styremedlem (2009-2013)
 • Miljøverndepartementet jurymedlem Bymiljøprisen 2002- 2005
 • Industrifinans næringseiendom ASA: Styremedlem 2002-2005
 • Fjellinjen AS: Styremedlem 1995-2002
 • Norsk Eiendom: Styreleder 1993-1997
 • Norsk forening for Bolig og Byplanlegging: Styreleder 1988-1990
Partner

Trond Brandeggen

Analytisk og erfaren økonomisjef og finansiell rådgiver med spesiell kompetanse i å analysere og gi råd om strukturer i eiendomsvirksomhet (investering, finansiering, forretningsmodeller). Kommersielt anlagt. Executive MBA i økonomisk styring og ledelse NHH 2004.

Prosjektutvikling med økonomi og lønnsomhet i sentrum, modellering av investeringsmuligheter gjennom hele verdikjeden, organisering av eiendomsvirksomhet, strukturering og gjennomføring av transaksjoner, selskapsgjennomgang og -vurderinger.

- Kommersiell prosjektledelse med utgangspunkt i oppdragsgivers verdigrunnlag samt utvikling basert på god risikostyring er grunnlag for solide resultater over tid.

Erfaring
 • Probiz AS: Partner 2008 -
 • Berg Jacobsen Gruppen, Molde: Økonomisjef 1996-2008
Verv
 • Midvest Fondene – Styremedlem (2011-2020)
 • Molde Fotballklubb – Styremedlem (2016-)
 • Brattvåg Fjordhotell AS - Styreleder (2020-)
Partner

Sverre Landmark

Erfaring fra strategisk og praktisk eiendoms- og byutvikling. Har bakgrunn som jurist/advokat, men har i eiendomsbransjen hatt ansvar for marked, utleie, utvikling og kommunikasjon. Sverre er en entusiastisk stemme i den offentlige debatten om utvikling av byer og tettsteder.

Tidligfase utvikling; program-/konseptarbeid og regulering, involvering, myndighetskontakt samt steds- og merkevareutvikling. Strategisk kommunikasjon.

- Grundige prosesser og god dialog og samhandling med myndigheter og nabolag skaper de beste resultatene. Eiendoms- og byutvikling er også samfunnsutvikling, og krever engasjement og ansvarlighet.

Erfaring
 • Probiz AS - Partner (2019 - )
 • Aspelin Ramm Eiendom AS - Markedsdirektør - direktør samfunn og plan (2004 – 2018)
 • Norske Skogindustrier ASA – Advokat - juridisk direktør (1994 –2004)
 • Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud (senere Haavind) - Advokat (1991 -1994)
 • Sorenskriveren i Sør-Hedmark - Dommerfullmektig (1989-1990)
 • Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud - Advokatfullmektig (1988 -1989)
Verv
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet- Medlem av juryen for Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling (2019 - )
 • Teleplan Eiendom AS - styremedlem (2019 - )
 • Kunstbygda Balestrand AS - Styreleder (2017 - 2019)
 • Akerselva Næringsforening - Styremedlem (2013 -2020)
 • Oslo Urban Arena - Medlem programkomiteen (2016 - 2020)
 • Bærum kommune - Medlem, ekspertgruppe Sandvika Sjøfront (2018 -2019)
 • Vulkan Eiendom AS - Styreleder (2013 – 2018) -Styremedlem (2006 – 2013)
 • Tjuvholmen KS/AS - Styremedlem (2004 – 2018)
 • Oslo Metropolitan Arena - Styremedlem (2013 – 2017)
 • EUROPAN 13 - Jurymedlem (Norge) 2016
til toppen