Management for hire

HAV-E-logo.png
HAV Eiendom
Utøvelse av daglig leder-funksjonen for oppdragsgiver HAV Eiendom AS
GF-logo.jpg
Grand Fiære
Utøvelse av daglig leder-funksjonen for oppdragsgiver Grand Fiære Utvikling AS
B-logo.jpg
Åse Brygge
Utøvelse av daglig leder-funksjonen for oppdragsgiver Åse Brygge AS.
Personvernerklæring TIBE:MOLDE