utvikling.png
Utvikling
 • Strategi for utvikling og gjennomføring
 • Offentlige arealplaner, reguleringsprosesser
 • Samferdsel og annen offentlig infrastruktur
 • Samfunnskontakt, samarbeid og medvirkning
 • Utbyggingsavtaler
 • Leie- og forvaltningsavtaler
beslutningsst__tte.png
Beslutningsstøtte
  • Investeringsstrategi
  • Forvaltningsstrategi
  • Kulturminne- og tranformasjonsstrategi
  • Prosjektanalyse
  • Risikostyring
nettverk.png
Nettverk
  • Etablering og håndtering av samarbeidsprosjekter
  • Prosjekttilfang
  • Kapitaltilgang
  • Investorsøk basert på kravspesifikasjon
investering.png
Investering
  • Investeringsanalyser og kalkyler
  • Due diligence-prosesser
  • Verdivurdering av eiendom og eiendomsselskaper
  • Selskapsorganisering
  • Regnskap, skatt og avgift
finansiering.png
Finansiering
 • Kapitalstruktur
 • Låneavtaler
 • Sikringsinstrumenter
 • Likviditet
 • Seksjoneringsstrategi
Gjennomføring
 • Anbudsforespørsler
 • Tilbudsevaluering
 • Entreprisekontrakter
 • Fremdrifts-, kvalitets- og beslutningskontroll
 • Endringshåndtering
 • Sluttfaseplanlegging
Personvernerklæring TIBE:MOLDE