utvikling.png
Utvikling
 • Regulering og utvikling
 • Prosjektanalyse
 • Utbyggingsavtaler
 • Leieavtaler
 • Forvaltningsavtaler
 • Samferdsel
beslutningsst__tte.png
Beslutningsstøtte
 • Assistanse til eiendomsbesittere
 • Investeringsstrategi
 • Risikostyring
 • Forvaltningsstrategi
 • Utredninger
nettverk.png
Nettverk
 • Lokalt og nasjonalt
 • Prosjekttilfang
 • Kapitaltilgang
 • Investorsøk basert på kravspesifikasjon
investering.png
Investering
 • Utviklingsprosjekter, næring og bolig
 • Yield eiendommer
 • Investeringsanalyser
 • Kalkyler
 • Due dilligence prosesser
 • Verdivurdering av eiendom og eiendomsselskaper
 • Selskapsorganisering
 • Regnskap, skatt og avgift
finansiering.png
Finansiering
 • Kapitalstruktur
 • Låneavtaler
 • Sikringsinstrumenter
 • Likviditet
Personvernerklæring TIBE:MOLDE