IMG_0321.JPG
Første byggetrinn av Fornebuporten ferdigstilt i henhold til plan og de første leietakerne er allerede på plass.

Om oss

ProBiz er et rådgivningsselskap for eiendomsbesittere, -utviklere og investorer. Private og offentlige. 
Vi setter oss på oppdragsgivers side av bordet, og har ingen bindinger som står i veien for å treffe de beste valgene gjennom prosjektene, hva enten det gjelder valg av rådgivere/leverandører, entreprenør eller samarbeidspartnere.

Organisering og struktur, konsept- og programvalg - beslutningene må tas på riktig grunnlag og til rett tid.   

Vi er helst med fra starten, og gir støtte til veivalgene som er vesentlige for verdiskapingen i prosjektene gjennom alle faser til snoren kan klippes. Personvernerklæring TIBE:MOLDE